Programi
 Ne Po punojme! 

 Shoqata e personave me aftesi te kufizuara, ne zbatim te politikave te mbeshtetur  ne progamin e saj po vazhdon me sukses disa nga projekte e nisuar si me poshte:

Kursi i Gjhuhes Angleze

Kursi i gjuhes Anglese konsiston permiresimin e njohurivete perfituesve. Kurset jane falas, dhe perfituesit jane femijet e personave me aftesi te kufizuar, femije jetime dhe te rrinj ne risk.


Read More
Kursi Informatikes

Kursi i Informatikes konsiston per thellimin e njohurive te perfituesev. Kete sherbim e marrin falas , dhe eshte ne sherbim te femijeve te familjeve te Personave me aftesi te kufizuar, femijet jetime dhe  te rrinje ne risk.

Read More
Mbeshtetje & Asistence

Programe me te domosdoshem qe shoqata i jep nje rendesi te madhe ne vazhdimesi jane te karakterit te ndryshme  sic jane: Asistence juridio-sociale. Mbeshteje me programe ndihmassh per me nevojtaret. Asistence per perkujdesjen e shendetit .

Read More